Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Strandengene

Stavns Fjord-området er et værdifuldt natur-og kulturlandskab. Flere af holmene har aldrig været under plov, og både overdrev og strandenge har været græsset i århundreder. Disse rummer et rigt plante- og dyreliv. På strandengene findes sjældne arter, som bl.a. Lav hindebæger, Stilkløs kilebæger og Stilket kilebæger.
 
Hvor der er tuer af Gul engmyre, er der ofte en helt speciel vegetation. Det skyldes, at jordbunden på toppen af tuerne er mere løs, varm og tør end på den øvrige del af strandengen. Tuer af Gul engmyre finder man kun i områder, der har været konstant græssede i årtier.
 
Hesselholm strandeng
Strandeng ved Hesselholm med tuer af gul engmyre
 
Strandengene ved Stavns Fjord udgør et større areal. Strandenge og overdrev er omfattet af naturbeskyttelses-lovens §3 og dermed beskyttet mod ændringer i deres tilstand.
 
Loven giver dog ikke beskyttelse mod tilgroning, så derfor er det vigtigt at den græsning, der har foregået i århundreder, fortsætter. Kun på denne måde, kan man bevare strandengene og overdrevene.
 
Ved Langør findes en 3 km lang afmærket vandresti "Oplevelsestur" med tilhørende pjece.
 
Skørbugurt
Lægekoklaere - også kaldet "skørbugurt"

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter