Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Stavns Fjord er fredet

Fredning kort
 
Stavns Fjord blev fredet i 1981. Fredningen har 4 formål:
  1. at sikre muligheder for naturhistorisk og kulturhistorisk forskning
  2. at sikre gode yngle- og rasteområder for fugle
  3. at sikre fjordlandskabet
  4. at sikre offentligheden mulighed for at opleve landskabet
Det betyder, at der er nogle regler for, hvad man må og ikke må i fjorden. Det er f.eks. forbudt at gå i land på øerne i fjorden. Den eneste undtagelse er øen "Sværm", der kun er lukket i den periode, hvor fuglene yngler.
Man må derfor gerne vade ud til Sværm før 1. april og efter 15. juli. Samme regel gælder for Besser Rev. Der er forbud mod dykning og brædtsejlads i hele fjorden, og forbud mod sejlads med højere hastighed end 5 knob.
 
Men der er også mange gode muligheder for at opleve og bruge fjordområdet.
Man må sejle og fiske i fjorden, og i en del af fjorden må man også drive jagt.
 
Herunder nævnes steder, hvor man året rundt kan opleve fjordlandskabet og fuglene:
- Grønhoved ved Samsø Naturskole nær Langør havn
- Gammelholm syd for Stavns
- Fra Stavns er der en vandresti langs fjorden op til Hesselholm
- Dæmningen ved Besser Made nord for Besser
- Foden af Besser Rev.
 
 
Strandskade
Rugende strandskade
 

 


Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter