Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Fakta om Stavns Fjord

For nogle år siden var der nogle mennesker på Samsø, der fejrede Samsøs 7.000 års "fødselsdag". Man kan naturligvis ikke sige, at Samsø det år var præcis 7000 år gammel. Men det er heller ikke helt forkert. Vi ved, at landskabet omkring Stavns Fjord har en dramatisk historie. Det nuværende fjordlandskab har både været tørt fastland og et havområde - og i dag er det en fjord. Forklaringen på dette er ændringer i havniveauet der påvirkes af temperaturen.
 
Ved istidens afslutning for ca. 12.000 år siden var havniveauet over 100 meter lavere end i dag. Denne periode kaldes "fastlandstiden", og man kunne dengang bevæge sig tørskoet fra Samsø til England. Isen var væk fra Danmark, men store områder mod nord var fortsat dækket af is. I takt med at isen smeltede, steg vandstanden i havet.
 
I jægerstenalderen - frem til år 4.900 f. Kr. - var landskabet i det nuværende Stavns Fjord endnu et tørt, lavt og småbakket morænelandskab med søer, enge, moser og vandløb. Efter år 4.900 f. Kr. var havniveauet nået så højt, at det salte vand skyllede ind over området.

Stavns Fjord er i dag en lavvandet fjord med en gennemsnitlig dybde på 1,6 m. Den største dybde på over 6 m findes kun i en smal rende, som løber sydpå fra Lilleøre og videre syd om Hjortholm og ind til Østerfjord. Fra Østerfjord er der en smal rende mellem Yderste Holm og Kolderne. Mod øst er fjorden beskyttet mod bølger og strøm af det ca. 5 km lange Besser Rev. Besser Rev er opbygget af en række øer, der i dag er sammenkædet til en krumodde. Ved højvande overskylles revet af og til ved Draget, som ligger ca. 500 m nord for foden af revet.

Vandarealet i fjorden er på ca. 16 km 2 .


Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter