Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Kulturhistorie

Der er store arkæologiske interesser i Stavns Fjord-området. De ældste fund i form af jægerredskaber er dateret til Maglemosekulturen (9.000 - 6.800 f. Kr.)
Der er gjort mange fund fra jægerstenalderens slutning, Ertebøllekulturen (5.400- 4.100 f. Kr.), hvor de første bosættelser i området fandt sted. Derudover er der spor fra bondestenalder, bronzealder og jernalder.
 
Besser Rev skanser
Flyfoto af skanser ved Besser Rev
 
På det smalle stykke land, der forbinder Nordøen og Sydøen, ligger den fredede Kanhavekanal, som er dateret til år 726, d.v.s. slutningen af yngre germansk jernalder, kort før vikingetidens begyndelse. På det tidspunkt må vandstanden have været en del højere end i dag, så man via kanalen har kunnet flytte skibe fra Stavns Fjord direkte ud i Sælvig Bugt. Kanalen spillede formentlig en stor strategisk rolle, idet man nemt og hurtigt har kunnet kontrollere sejladsen i de omgivende farvande. Allerede i vikingetiden spillede Stavns Fjord en stor rolle i kraft af de gode naturhavne.
 
Kanhavekanalen
Kanhavekanal
 

Kystskanser ved indsejlingen til Stavns Fjord

Under Englandskrigen fra 1801-14 var Samsø og især Stavns Fjord et knudepunkt i søkrigen på grund af sin strategiske beliggenhed i farvandet mellem Jylland og Sjælland. Der blev bygget skanser på Lilleøre, nordspidsen af Besser Rev og på Kyholm. Formålet var at beskytte Langør Havn, der senere blev hjemsted for kanonbåde og kanonjoller. Skansevoldene på Lilleøre, Besser Rev og Kyholm er stadig velbevarede.
 
Skanser
Skanser ved Lilleøre, Besser Rev og Kyholm

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter