Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Bunddyr og fisk

Stavns Fjord er levested for et rigt dyreliv. På bunden og i det lave vand lever bl.a. børsteorme, muslinger, snegle, krebsdyr og fisk.
Er man interesseret i lystfiskeri, er der mulighed for at fange hornfisk, skrubbe og havørred.
Personer under 18 år behøver ikke fiskekort. Er man over 18 år skal man have fiskekort.
 
Sandormen er nogle steder meget talrig. Det ses særligt ved lavvande på de mange små sandbunker (ekskrementhobe) på sandbunden.

Sandorm

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter