Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole 
På Ballen havn finder I Samsø Kommunes Blå-Flag Center, "Landkrabben". Særligt i sommermånederne arrangeres offentlige børne- og familieaktiviteter som "Krabbefiskeri fra broerne" og tema-arrangementer om tang, sten og havets dyr. "Landkrabben" har base i den røde skurvogn lige ved siden af fiskekutteren Jan på havnens sydmole.
 
 
"Landkrabben" tilbyder gratis aktiviteter for lokale børnehaver og de yngre klassetrin. Lejrskoler og andre grupper opkræves et gebyr.
Kontakt leder af Blå-Flag Centret, Pia Rørbech for nærmere aftale, tlf. 25 20 88 42.
 
For lejrskoler og skoler tilbydes nedenstående aktiviteter. De varer fra 2 - 4 timer og koster 300 kr. pr. time.
 
Tur 1. Hvor land og hav mødes - botanik på stranden og havets tangplanter.
Turen foregår syd for Ballen Havn og indeholder:
- en introduktion til Samsøs landskab, tangplanternes barske livsbetingelser og betydning for kyst og havmiljø. Som afslutning en snak om menneskers forvaltning af havets ressourcer som fiskeri, råstofindvinding og forurening.
 
Tur 2. Geologi, istid, ledeblokke, fossiler og sort magisk sand
Introduktion til det geologiske kredsløb, Samsøs landskaber og stentyper.
Hvad er ledeblokke?. Hvor kommer de fra, og hvordan er de kommet hertil?.
Tur på stranden på jagt efter sten og fossiler.
Se på sortsand i stereolupper og se "Landkrabbens" lille fossil-udstilling.
 
Tur 3. Lystfiskeri fra molen og stranden.
Bemærk: Aktiviteten er for elever fra 5.klassetrin og opefter. Max. 15 elever pr. hold.
Introduktion til fisk og fiskemetoder med fiskestang. Øve i kast, binde fiskeknude, sætte madding eller blink på.
Rensning af fisk.
Der fiskes primært efter fladfisk og havørreder.
For deltagere over 18 år kræves fisketegn.
 
 
 
 
Blå-Flag er en international kampagne, der har til formål at udbrede kendskabet til havets plante- og dyreliv, havmiljø m.m.
I Danmark støttes Blå-Flag kampagnen af Friluftsrådet.
 
 
 

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter