Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole 
På Ballen havn finder I Samsø Kommunes Blå-Flag Center, "Landkrabben". Særligt i sommermånederne arrangeres offentlige børne- og familieaktiviteter som "Krabbefiskeri fra broerne" og tema-arrangementer om tang, sten og havets dyr. "Landkrabben" har base i den røde skurvogn lige ved siden af fiskekutteren Jan på havnens sydmole.
 
 
"Landkrabben" tilbyder gratis aktiviteter for lokale børnehaver og de yngre klassetrin. Lejrskoler og andre grupper opkræves et gebyr.
Kontakt leder af Blå-Flag Centret, Pia Rørbech for nærmere aftale, tlf. 25 20 88 42.
 
For lejrskoler og skoler tilbydes nedenstående aktiviteter. De varer fra 2 - 4 timer og koster 300 kr. pr. time.
Tur 1 Hvor land og hav mødes - botanik på stranden og havets tangplanter.
Turen foregår syd for Ballen Havn og indeholder:
- en introduktion til Samsøs landskab, tangplanternes barske livsbetingelser og betydning for kyst og havmiljø. Som afslutning en snak om menneskers forvaltning af havets ressourcer som fiskeri, råstofudvinding og forurening.
 
 
 
 
 
Blå-Flag er en international kampagne, der har til formål at udbrede kendskabet til havets plante- og dyreliv, havmiljø m.m.
I Danmark støttes Blå-Flag kampagnen af Friluftsrådet.
 
 
 

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter